УСЛУГИ

Консултация

Консултациите винаги ще Ви помогнат при наймалкото колебание и могат да се осъществят както на среща, така и само онлайн.

Ще ти помогнем с експертни консултации и проектиране, когато:

  • Искаш дизайнерски вид на новото си жилище, работно място или пространство.
  • Искаш ремонт на старото си жилище, работно място или пространство.
  • Имаш въпроси относно законовите наредби и изисквания.
  • Желаеш да построиш  или реновираш  жилищна или обществена сграда.
  • Имаш колебания при покупката на имот или жилище.
  • Имаш колебания какво представлява един интериорен или архитектурен проект и колко струва?

Да работим заедно

нека да се срещнем и обсъдим Bашите индивидуални нужди и изисквания.