УСЛУГИ

Проектиране

Предлагаме цялостно проектиране на жилищни и обществени сгради, интериорен дизайн, графика и визуализации. Инвестиционният проект може да бъде разделен на идейна част, работна част или авторски надзор, зависимост от желанията и нуждите на клиентите и тематиката на проекта.

АРХИТЕКТУРА 

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

 •  Консултация при избор на имот
 • Оценка на възможностите за застрояване
 • Задание за проектиране
 • Концептуален проект- примери

АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ

 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект с авторски надзор
 • Детайли на материали и технологии
 • Преработка по време на строителството
 • Проект за преустройство
 • Проект за смяна на предназначение
 • Архитектурно заснемане и изчертаване
 • Проект за фирмен надпис и реклама
 • Проект за реставрация или реновация

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ

 • Строителни конструкции
 • Електроинсталации 
 • Отопление
 • Вентилация и климатизация
 • Енергийна ефективност и оценка
 • Водопровод и канализация
 • Хидрогеоложки доклад
 • Геодезическо заснемане
 • Проект за вертикална планировка
 • Проект за хидроизолации
 • Проект за безопасност и здраве ПБЗ
 • Проект пожарна безопасност
 • Управление на строителните отпадъци.   
 • Работим с външни специалисти.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

 • Проектна презентация 
 • Триизмерна /3D/ визуализация
 • Макет обемен модел.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН 

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

 • Консултация при избор на помещение
 • Оценка на възможностите  за разпределение
 • Задание за проектиране
 • Концептуални проекти – примери.

ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ

 • Идеен проект 
 • Технически проект
 • Работен с авторски надзор
 • Оглед на място на обекта
 • Заснемане с лазерен уред
 • Функционални схемиварианти
 • Мебели и обзавеждане
 • Виртуален 3D модел 
 • Осветление
 • Електроинсталации 
 • Отопление 
 • Вентилация и климатизация 
 • Водопровод и канализацияпроект 
 • Спецификации,
 • Количествени сметки

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

 • Проектна презентация
 • Триизмерна /3D/ визуализация.

 

Да работим заедно

нека да се срещнем и обсъдим вашите индивидуални нужди и изисквания.